2014 - 2015 - BATCH ( I )

# NAME OF THE STUDENT COURSE
1 Battu Bhargava Sai B.A
2 Gadi Pardha Saradhi B.A
3 Gangadhar Dayanand Mathapathi B.A
4 Narasapali Dilip Kumar B.A
5 Sreehari K B.A
6 Suryansh Naidu A B.A
7 Vooturi Sai Preetham B.A
8 Matha Basavaraj Sangayya B.Sc ( PCM )
9 Rachiraju Sai Krishna B.Sc ( PCM )
10 Snehil Naidu A B.Sc ( PCM )
11 Vinod Kumar B.Sc ( PCM )
12 Yarlagadda Prabodha Manas B.Sc ( PCM )
13 Bhanuprakash A B.Sc ( CBZ )
14 Shantha Goud P Biradar B.Sc ( CBZ )

2015 - 2016 - BATCH ( II )

# NAME OF THE STUDENT COURSE
1 Dhruva Ullas B R B.A
2 Gourav M B.A
3 Girish Channamallappa Katti B.A
4 Hrushank K V B.A
5 Nikethan T C B.A
6 Prakash M B.A
7 Rao Rahul Vilas B.A
8 Ravichand S B.A
9 Akilan S R B.Sc ( PCM )
10 Dogga Satya Gopal B.Sc ( PCM )
11 Nagabharana N B.Sc ( PCM )
12 G Venkata Sai Anil Chandra B.Sc ( PCM )
13 Jeevan S B.Sc ( CBZ )

2016 - 2017 - BATCH ( III ) 

# NAME OF THE STUDENT COURSE
1 Anil Kumar  B.A (HES)
2 Harikrishna Sridhar  B.A (HES)
3 Maheshkumar  B.A (HES)
4 Omkar Sai  B.A (HES)
5 Pramod Appasaheb Sidaraddy  B.A (HES)
6 Prathap Baliar Singh  B.A (HES)
7 Sri Ranga H V  B.A (HES)
8 Sai Kishore R  B.A (HES)
9 Shivaprasad S Bhat  B.A (HES)
10 Viroopaksha Swami   B.A (HES)
11 Boda Vikas   B.Sc (PCM)
12 Chaitnya Verma   B.Sc (PCM)
13 Sivakoti Sai Kaushal   B.Sc (PCM)
14 K Vishal   B.Sc (PCM)
15 Rahjesh Menon    B.Sc (PCM)
16 Chethan S B   B.Sc (CBZ)
17 Shashanka Narayana M S    B.Sc (CBZ)